Category

Blog
Advokat Beograd Kupoprodajni ugovor kupoprodajni ugovor Izrada Kupoprodajnog Ugovora: Važna Pravna Stvar! Kupoprodajni ugovor je osnovni pravni dokument kojim se reguliše kupovina i prodaja imovine između dve strane. Bez obzira da li ste prodavac ili kupac, izrada kupoprodajnog ugovora je ključna stvar koja će vam pomoći da obe strane ispoštuju dogovorene uslove. U ovom blogu...
Read More
In recent years, especially since the outbreak of the Corona virus pandemic, many entrepreneurs have been given the opportunity to work outside their place of residence, because they are no longer tied to offices, so teleworking has taken precedence in the business world. This is especially reflected in freelance workers, who now have the opportunity...
Read More
Poslednjih godina, posebno od izbijanja pandemije Corona virusa, mnogi preduzetnici su dobili mogućnost da rade van svog mesta stanovanja, jer više nisu vezani za kancelarije, pa je rad na daljinu preuzeo primat u poslovnom svetu. To se posebno ogleda kod freelance radnika, koji sada imaju mogućnost za dislociranje mesta rada. U Srbiji se, posebno Beogradu,...
Read More
Jedna je od najvažnijih faza postupka, u kojoj se „lome koplja“ optužbe tužilaca, odnosno „pucaju štitovi“ odbrane okrivljenih i njihovih advokata branilaca. Ko će na kraju biti pobednik i da li će okrivljeni biti osuđen, ili oslobođen, zavisi umnogome od toga kako su prikupljeni dokazi, prezentovani. Za to po pravilu, nije dovoljno samo znanje i...
Read More
Likvidacija privrednog društva predstavlja oblik dobrovoljnog ili prinudnog prestanka tog privrednog društva, kao jedan od dva oblika prestanka obavljanja delatnosti. Pored likvidacije, društvo može prestati nakon sprovođenja postupka stečaja, kada se društvo može reorganizovati i nastaviti da obavlja delatnost ili prestati da postoji usled bankrotstva.
Read More