Zastupanje

Poslednjih godina, posebno od izbijanja pandemije Corona virusa, mnogi preduzetnici su dobili mogućnost da rade van svog mesta stanovanja, jer više nisu vezani za kancelarije, pa je rad na daljinu preuzeo primat u poslovnom svetu. To se posebno ogleda kod freelance radnika, koji sada imaju mogućnost za dislociranje mesta rada.

U Srbiji se, posebno Beogradu, poslednjih godina značajno razvila IT industrija, te je posećuje veliki broj radnika na daljinu, koji koriste benefite ovog sistema.

Stopa mesečnog dohotka za radnike je u Srbiji izuzetno niska u odnosu na zemlje zapadne Evrope, regiona i Rusije.

Ukoliko želite doći u Srbiju i otvroriti svoju kompaniju, relocirati vaš posao, potrebno je preduzeti sledeće korake:

  • Nakon dolaska se prijaviti kod nadležnog organa u roku od 24 sati, jer je to preduslov za dobijanje regularnog boravka.
  • Pronaći stan, te sa vlasnikom istog zaključiti ugovor, koji će biti osnova za dobijanje boravka do 90 dana.
  • Otvoriti račun u banci, koja dozvoljava otvaranje nerezidentnih računa stranim državljanima.
  • Osnovati kompaniju u formi preduzetničke ranje ili društva sa ograničenom   boravak do godinu dana.
  • Za vreme rada kompanije, potrebno je angažovati knjigovođu – poreskog savetnika i advokata kako bi sve transakcije bile urađene u skladu sa propisima Republike Srbije.

Za sve radnje prilikom dolaska u Srbiju, moguće je obezbediti podršku u vidu registracije kompanije, pružanja podrške oko pronalaženja hotela ili stana, odnosno kupovine stana ili kuće, dalji nesmetan rad, bilo da boravite u Srbiji stalno ili povremeno, kao i sve bankarske transakcije.

Od značaja prilikom registracije vašeg biznisa u Srbiji je da li će kompanija pružati usluge na tržištu Republike Srbije ili celog sveta, kao i koliki su planirani poslovni prihodi. Navedeno je od značaja i za određivanja poreske kategorije u kojoj će kompanija biti, te da li će biti obveznik poreza na dodatu vrednost ili ne. U zavisnosti od planova, biće vam dat savet koji oblik organizovanja kompanije je najpraktičniji za vaš rad.

Upit možete poslati na email office@vstlaw.com ili

Telefon +381643682177

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply