Blog Lista

Upis u katastar nepokretnosti

Upis u katastar nepokretnosti u užem smislu predstavlja zakonom predviđeni način sticanja nekogstvarnog ili obligacionog prava na nepokretnoj imovini, kao i sam upis neke nepokretnosti u katastar,kao javni registar nepokretnosti. Stvarna prava koja se upisuju u katastar su pre svega pravo svojine, ali idruga stvarna prava, kao što je hipoteka, pravo službenosti, pravo doživotnog plodouživanja...
Pročitaj više

Kupoprodajni ugovor

Advokat Beograd kupoprodajni ugovor Izrada Kupoprodajnog Ugovora: Važna Pravna Stvar! Kupoprodajni ugovor je osnovni pravni dokument kojim se reguliše kupovina i prodaja imovine između dve strane. Bez obzira da li ste prodavac ili kupac, izrada kupoprodajnog ugovora je ključna stvar koja će vam pomoći da obe strane ispoštuju dogovorene uslove. U ovom blogu ćemo se...
Pročitaj više

Representation

In recent years, especially since the outbreak of the Corona virus pandemic, many entrepreneurs have been given the opportunity to work outside their place of residence, because they are no longer tied to offices, so teleworking has taken precedence in the business world. This is especially reflected in freelance workers, who now have the opportunity...
Pročitaj više

Zastupanje

Zastupanje Poslednjih godina, posebno od izbijanja pandemije Corona virusa, mnogi preduzetnici su dobili mogućnost da rade van svog mesta stanovanja, jer više nisu vezani za kancelarije, pa je rad na daljinu preuzeo primat u poslovnom svetu. To se posebno ogleda kod freelance radnika, koji sada imaju mogućnost za dislociranje mesta rada. U Srbiji se, posebno...
Pročitaj više
sastanak advokata

Dokazivanje

Jedna je od najvažnijih faza postupka, u kojoj se „lome koplja“ optužbe tužilaca, odnosno „pucaju štitovi“ odbrane okrivljenih i njihovih advokata branilaca. Ko će na kraju biti pobednik i da li će okrivljeni biti osuđen, ili oslobođen, zavisi umnogome od toga kako su prikupljeni dokazi, prezentovani. Za to po pravilu, nije dovoljno samo znanje i...
Pročitaj više
likvidacija privrednog drustva

Likvidacija privrednog društva

Likvidacija privrednog društva predstavlja oblik dobrovoljnog ili prinudnog prestanka tog privrednog društva, kao jedan od dva oblika prestanka obavljanja delatnosti. Pored likvidacije, društvo može prestati nakon sprovođenja postupka stečaja, kada se društvo može reorganizovati i nastaviti da obavlja delatnost ili prestati da postoji usled bankrotstva.
Pročitaj više